Selecteer de vestiging van Spindel waar jij alles over wilt weten:

Over VMBO de Spindel

De naam ‘VMBO de Spindel’ is in november 2012 geïntroduceerd, een nieuwe schoolnaam onder de vlag van Scholengroep Carmel Hengelo. Het woord ‘Spindel’ komt uit de techniek en betekent as of spil. Met deze naam markeren we de verbinding met techniekstad Hengelo en de spilfunctie tussen basisonderwijs en het mbo/hbo. Opleiden met hoofd, hart en handen. Op de Spindel regisseren leerlingen hun eigen loopbaan. Onder ons toeziend oog voor individueel talent en met een realistische kijk op de toekomst. De Spindel levert onderwijs dat naadloos aansluit op de praktijk.

VMBO de Spindel telt ongeveer 800 leerlingen en een team van zo’n 100 docenten en onderwijsondersteunend personeel.
Tot 1 augustus 2015 was VMBO de Spindel gehuisvest aan de Oude Hengeloseweg in Borne en aan de Bataafse Kamp in Hengelo.
Sind de onofficiële opening van de nieuwbouwlocatie van VMBO Hengelo in de wijk Medaillion zijn met ingang van 8 januari 2018 de leerlingen op de onderstaande drie locaties ondergebracht.

Met ingang van schooljaar 2018-2019 zitten alle leerlingen op de nieuwbouwlocatie.

VMBO de Spindel

Adres : Bataafse Kamp 6, 7551 HN Hengelo
Postadres : Postbus 898, 7550 AW Hengelo
Telefoon : (074) 266 10 86

Adres : Paul Krugerstraat 49, 7551 GW Hengelo
Postadres : Postbus 898, 7550 AW Hengelo
Telefoon : (074) 266 10 86

VMBO Hengelo

Adres : Fré Cohenstraat 10, 7556 PS Hengelo
Postadres : Postbus 898, 7550 AW Hengelo
Telefoon (074) 266 10 86

E-mail : vmbodespindel@carmelhengelo.nl
Website : www.vmbodespindel.nl
Twitter : @spindelhengelo / @VMBOSpindel
Facebook : www.facebook.com/VMBOdeSpindel

Onderwijs

“OPLEIDEN MET HOOFD, HART EN HANDEN”

VMBO de Spindel biedt onderwijs aan dat naadloos aansluit op de praktijk. Wij zijn een lerende organisatie waarin vakkennis continue verrijkt wordt met informatie vanuit leerlingen en praktijk. De locatie van VMBO de Spindel biedt onderwijs van leerjaar 1 t/m 4 van het vmbo. Op VMBO de Spindel bieden we de leerlingen een veilig pedagogisch en didactisch klimaat. We kennen de leerling en dat biedt
vele mogelijkheden en kansen.

Goed onderwijs bieden, dat is ons doel. Op elke locatie, in elke klas, voor iedere leerling. Daarvoor zetten leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding zich elke dag in. En we bereiken veel: hoge slagings- en overgangspercentages, inhoudelijk goede lessen, interessante projecten en vooral leerlingen die zich tijdens hun schoolloopbaan weten te ontwikkelen.

Op die resultaten zijn we trots. Maar we weten ook dat we die niet alleen bereiken; betrokkenheid en medezeggenschap van ouders en verzorgers en ook van leerlingen zijn een must. Daarom zijn we als school blij met uw input, met uw suggesties en opmerkingen.

Leerlingen kunnen kiezen uit de sectoren Economie en Ondernemen, Techniek, PIE (Produceren, Installeren en Energie), BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) en Zorg en Welzijn. 

VMBO de Spindel locatie Bataafse Kamp is een onder- en bovenbouwlocatie. In de onderbouw bieden we de leerwegen basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht en theoretische leerweg. 

De leerling start in de onderbouw in een BB-, BK- KT, TL-klas. Mogelijkheden om op te stromen bieden we volgens een gestructureerd plan van aanpak. Leerlingen die kiezen voor de bovenbouw voor Zorg en Welzijn.  

Bijzonder om te vermelden is dat de leerlingen van klas 4 Zorg en Welzijn een dag per week senioren uit de wijk ontvangen die in het restaurant van de school een driegangendiner geserveerd krijgen. De leerlingen bereiden en serveren de maaltijd. 

VMBO de Spindel, locatie Paul Krugerstraat is een bovenbouwlocatie voor de leerwegen Basisberoepsgericht, Kaderberoepsgericht en Gemengd/Theoretische leerweg. Hier bieden wij de  sector Economie en Ondernemen aan (BBl en KBL) en het Toptraject voor de Gemengd/Theoretische leerweg. 

De leerlingen in de derde klas TGL volgen allen het vak DP (Dienstverlening en Producten). Daarbij leren ze op ICT-gebied te werken met onder meer de Officepakketten. Ook oriënteren ze zich op de verschillende sectoren binnen het vmbo door kennis op te doen binnen de beroepsafdelingen van de school. 

VMBO de Spindel locatie Eaton (tot 1 januari 2018) is een bovenbouwlocatie voor de leerwegen Beroepsgericht, Kaderberoepsgericht. De leerlingen kunnen een keuze maken uit PIE (Produceren, Installeren en Energie) of BWI (Bouw, Wonen en Interieur). 

Nieuwbouw VMBO
Er komt in Hengelo één vmbo school aan de Europalaan (Medaillon) waar alle beroepsgerichte opleidingen worden onder gebracht. Dit betekent dat zowel VMBO de Spindel als het Gilde College (OSG Hengelo) hier worden gehuisvest. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen via de website. Nieuwsgierig naar de nieuwe school? Neem alvast een Spindel kijkje! Klik hier voor de laatste ontwikkelingen van de nieuwbouw.

 

Toptraject binnen VMBO de Spindel

Toptraject TL-MBO-HBO

Wat is het Toptraject? Kortgezegd is het Toptraject de koninklijke route naar het hbo. Die volg je niet via de havo, maar via het mbo! Een mooie, passende aansluiting op het vmbo. VMBO De Spindel, ROC van Twente en Saxion zijn voor het Toptraject op een bijzondere manier met elkaar gaan samenwerken. Omdat we allemaal het beste uit onze leerlingen willen halen. Maar vooral om ervoor te zorgen dat de leerling op de goede plek zit en optimaal gebruik maakt van zijn/haar talenten.Het Toptraject is er voor ambitieuze, ondernemende 3e- en 4e jaars tl-leerlingen die graag een stapje meer willen zetten. Goede resultaten willen halen. Daar tijd in willen steken met hun begeleider en mede-Toptraject-leerlingen. In het Toptraject zet de leerling zich extra in voor alle vakken, waaronder Nederlands en wiskunde, en volgt hij/zij een uitgebreid LOB-programma. Dit is een programma waarin kennis wordt gemaakt met opleidingen en beroepen op mbo- en hbo-niveau.

Leerlingen worden uitgedaagd, gaan de diepte in, ontwikkelen zelfstandigheid taal- en wiskundig inzicht. Vaardigheden waar de leerling op het mbo én hbo veel profijt van zal hebben. Bij een succesvolle afronding van het Toptraject, ontvangt de leerling een vmbo-diploma met een gouden randje! Hiermee kan de leerling naar de opleiding of baan die hij/zij ambieert. Mocht u meer willen weten over het Toptraject, dan kunt u contact opnemen met: Dhr. R. Overbeek: r.overbeek@carmelhengelo.nl

Stapelen van opleidingen

In schooljaar 2014-2015 zijn we van start gegaan met een pilot om leerlingen die reeds geslaagd zijn op BBL-niveau de kans te bieden klas 4 nogmaals te volgen maar dan in de KBL. Voordeel is dat de leerling daarna kan doorstromen naar niveau 3 of 4 van het ROC. De BBL biedt toegang tot niveau 2. Leerlingen kunnen hiervoor in aanmerking komen wanneer ze voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van cijfers en motivatie.

Nieuwbouw VMBO

Er komt in Hengelo één vmbo school aan de Europalaan (Medaillon) waar alle beroepsgerichte opleidingen worden onder gebracht. Dit betekent dat zowel VMBO de Spindel als het Gilde College (OSG Hengelo) hier worden gehuisvest. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen via de website. Nieuwsgierig naar de nieuwe school? Neem alvast een Spindel kijkje! Klik hier voor de laatste ontwikkelingen van de nieuwbouw.

Impressie van het nieuwe VMBO Hengelo