Selecteer de vestiging van Spindel waar jij alles over wilt weten:

Maatschappelijke stage

Alle Scholengroep Carmel Hengelo biedt de leerlingen maatschappelijke stage (MaS) aan. Tijdens de MaS doen leerlingen vrijwilligerswerk in de non-profit sector, zoals een buurthuis, een verzorgingstehuis, een dierenasiel, een bibliotheek, een sportvereniging of een zorgboerderij. Vrijwilligerswerk is onbetaald.Wij vinden het van belang dat alle leerlingen MaS volgen, omdat MaS bijdraagt tot de ontwikkeling van de leerling. Elke leerling loopt minimaal 30 uur maatschappelijke stage. De resultaten van de maatschappelijke stage worden op het rapport vermeld. Op deze manier kunnen jongeren tijdens hun schooltijd kennismaken met de samenleving en daaraan hun bijdrage leveren, maar tegelijkertijd ook ervaren dat iets voor een ander betekenen ook leuk, boeiend en gezellig kan zijn.