Selecteer de vestiging van Spindel waar jij alles over wilt weten:

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) staat volop in de belangstelling. In het verleden was LOB vooral gericht op het maken van de juiste studie- en beroepskeuze. Vandaag de dag zijn bedrijven, beroepen en opleidingen continu in verandering. Het is aan de werknemer om daarop te reageren en loopbaankeuzes te maken wanneer dat nodig is. Het maken van loopbaankeuzes is een doorlopend proces dat steeds bijgestuurd moet worden. Loopbaankeuzes lopen als een rode draad door de gehele loopbaan.

Voor vmbo-leerlingen is het van belang dat er vroeg wordt gestart met LOB. Leerlingen kiezen in de 2e klas van het voortgezet onderwijs al voor een profiel en in de 4e klas voor een vervolgopleiding. Omdat leerlingen relatief jong zijn en er in korte tijd veel keuzes gemaakt moeten worden, is het voor vmbo-leerlingen essentieel dat zij goed begeleid worden bij het opdoen van loopbaanervaringen en het ontwikkelen van loopbaancompetenties.

Loopbaanoriëntatie en begeleiding is bedoeld om leerlingen te helpen bij de ontwikkeling van hun

loopbaancompetenties en bij het maken van keuzes. Die competenties bieden handvatten, zodat leerlingen op basis daarvan loopbaankeuzes leren maken, voor nu en in de toekomst.

Kom een dagje kijken op het MBO (schooljaar 2017-2018)