Selecteer de vestiging van Spindel waar jij alles over wilt weten:

Rekenen

Alle leerlingen van VMBO de Spindel krijgen er vroeg of laat mee te maken: de 2F rekentoets.

  • De leerlingen krijgen in de leerjaren 3 en 4 in totaal vier (4) mogelijkheden geboden om te voldoen aan de eisen van de 2F rekentoets. 
  • De vier afname periodes vinden plaats in de maanden januari (afname periode 1), maart (afname periode 2) en mei/juni (afname periode 3)
  • De school moet minimaal één (1) afname periode in leerjaar 3 plaats laten vinden. 
  • De leerlingen van de BBL beginnen doorgaans met de 2A rekentoets. Dit heeft geen invloed op de vier (4) mogelijkheden om aan de 2F rekentoets te voldoen.
De beslissing voor de uiteindelijke verdeling ligt in de handen van de examensecretaris.